KONSULTACJE I PORADY PRAWNE Wypełnij formularz LUB Zadzwoń: 693-366-418

Spory sądowe

Reprezentacja osób fizycznych, przedsiębiorców, firm i instytucji w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnych przed sądami wszelkich szczebli i organami administracji publicznej, a także przed sądami arbitrażowymi

szczegóły

Nieruchomości

Sporządzanie odwołań, zażaleń i skarg w sprawach wywłaszczeniowych, renty planistycznej, opłat adiacenckich, za użytkowanie wieczyste, ustalających wymiar zobowiązania podatkowego, uwagi do operatów szacunkowych, przygotowanie i opiniowania umów dzierżawy, najmu nieruchomości, lokali użytkowych, a także innych standardowych i niestandardowych umów, podział, scalenie, rozgraniczenie nieruchomości.

szczegóły

Klienci biznesowi i podmioty publiczne

Doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorców, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, a także prowadzenie negocjacji i reprezentacja przed sądami wszelkich szczebli, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracyjnymi, sporządzanie pism procesowych i wniosków obowiązujących w istniejącym porządku prawnym.

szczegóły

Klienci indywidualni

Udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych, a także reprezentacja w sprawach sądowych m. in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zapłatę, rozwód i separację, alimenty, ochronę dóbr osobistych, udział we wszystkich stadiach postępowania karnego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, a także w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych i administracyjnych

szczegóły