KONSULTACJE I PORADY PRAWNE Wypełnij formularz LUB Zadzwoń: 693-366-418

Nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie spraw dotyczących nieruchomości. W szczególności, oferuje pomoc w kwestii:

- przygotowania i opiniowania umów dzierżawy, najmu nieruchomości, lokali użytkowych i innych

- przygotowania i negocjowania warunków umów przedwstępnych

- przygotowania standardowych i niestandardowych umów

- opiniowania zawartych już umów i wskazywanie kierunków zmierzających do ich wykonania

- doradztwa w zakresie umów obowiązujących w obrocie gospodarczym

- służebności

- podziału, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

- sprawy o ochronę praw własności i posiadania, zasiedzenie, eksmisję, ustanowienie służebności, czy też zniesienie współwłasności

- sporządzanie odwołań (skarg) w sprawach dotyczących wywłaszczenia za odszkodowaniem, renty planistycznej, opłat adiacenckich, opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia zobowiązań podatkowych

- przygotowania uwag do sporządzonych operatów szacunkowych w postępowaniu administracyjnym

- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (podań, wniosków i innych) w postępowaniu administracyjnym
- uzyskiwanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę, na użytkowanie obiektu, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu