KONSULTACJE I PORADY PRAWNE Wypełnij formularz LUB Zadzwoń: 693-366-418

Szczegółowe Informacje Dotyczące Przetwarzania Danych Klientów

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Paweł Opaliński z siedzibą w Białymstoku (dalej: Kancelaria). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Brukowa 28 lok. 2 15-889 Białystok

przez e-mail: kancelaria@adwokat-opalinski.pl

telefonicznie: 693 366 418

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

  • wykonania zawartej z Tobą umowy

  • dochodzenia roszczeń i praw

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych,

  • umowa o świadczenie usług,

  • nasz uzasadniony interes

  • obowiązek prawny

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń oraz do końca terminu wskazanego w przepisach dotyczących samorządu adwokackiego.

 

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,

  • sądom organom oraz innym instytucjom w celu dochodzenia Twoich roszczeń lub praw

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem

zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1).

i. prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e - mailowy,

j. prawo wniesienia skargi do organu- przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.